Budynek mieszkalny wielorodzinny – Zabrze

Budynek wielorodzinny Zabrze

Budynek wielorodzinny zaprojektowany jako zwarta zabudowa dzieląca działki na część prywatną i publiczną. Część prywatna stanowiąca przestrzeń wejściową do budynku i przestrzeń wypoczynkową zaprojektowana jest jako atrium. Część publiczna zlokalizowana po obrysie budynku i oddziela przestrzeń ruchu kołowego od budynku, a dzięki projektowanej zieleni stanowi bardzo pożądany bufor.

 

| powierzchnia: 16 120 m2 | lokalizacja: Zabrze |
| inwestor: projekt studencki | typ: mieszkalno-usługowy |
| faza: koncepcja | rok: 2009 | autor: Anna Bojar-Bernacka |

 

Budynek wielorodzinny Zabrze

Budynek wielorodzinny Zabrze

Budynek wielorodzinny Zabrze

Budynek wielorodzinny Zabrze

Budynek wielorodzinny Zabrze

Budynek wielorodzinny Zabrze2

Budynek wielorodzinny Zabrze