Biznesowa dzielnica miasta – Bruksela

Biznesowa Dzielnica Miasta Bruksela

Projekt dotyczy bardzo ważnego, a zarazem nieużytkowanego obszaru w centrum Brukseli. Ze względu na zatłoczenie i brak nowych terenów inwestycyjnych w centrum miast pojawia się pytanie, w jaki sposób można zużytkować obszary porzucone i zaniedbane. Projekt jest próbą harmonijnego i bezkolizyjnego połączenia funkcji, które w sporadycznych przypadkach współistnieją w tkance miejskiej jako jeden obiekt:

  • usługowa,
  • biurowa,
  • mieszkalna.

Każdej z funkcji zapewniono optymalny dostęp i zapewniono te elementy towarzyszące, które są dla niej najważniejsze, tworząc przy tym przestrzenie publiczne, pół-publiczne i prywatne o bardzo wysokiej jakości.

 

| powierzchnia: 166 150 m2 | lokalizacja: Bruksela |
| inwestor: praca dyplomowa | typ: mieszkalno-usługowy |
| faza: konkurs | rok: 2012 | autor: Bartosz Bernacki |

 

Biznesowa Dzielnica Miasta Bruksela Biznesowa Dzielnica Miasta Bruksela Biznesowa Dzielnica Miasta Bruksela Biznesowa Dzielnica Miasta Bruksela Biznesowa Dzielnica Miasta Bruksela Biznesowa Dzielnica Miasta BrukselaBiznesowa Dzielnica Miasta Bruksela Biznesowa Dzielnica Miasta Bruksela Biznesowa Dzielnica Miasta Bruksela Biznesowa Dzielnica Miasta Bruksela Biznesowa Dzielnica Miasta Bruksela